Сьогодення кафедри

 

 

 

 

 

 

 Кафедра здійснює освітньо-професійну підготовку фахівців:

  

- бакалаврів за напрямом підготовки 051 «Економіка підприємства»

 

- магістрів за спеціальністю "Економіка" ( спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

 

 

 

На нинішньому етапі зусилля колективу кафедри спрямовані на наукову діяльність та міжнародне співробітництво, створення нового покоління методів навчання в галузі вищої освіти, постійне підвищення кваліфікаційного рівня.

 

 

 

Сьогодні в складі кафедри 8 співробітників:

 

 1. Дерій Жанна Володимирівна, д.е.н, професор, завідувач кафедри.

 2. Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, к.е.н, доцент, заступник завідувача кафедри.

 3. Хоменко Інна Олександрівна, д.е.н, професор.

 4. Зосименко Тетяна Іванівна, к.е.н., доцент.

 5. Мініна Оксана Валеріївна, к.е.н., доцент.

 6. Поленкова Марина Володимирівна, к.е.н., доцент.

 7. Самко Олеся Олександрівна, к.е.н., доцент. 

 

 8. Ребенок Наталія Володимирівна, ст. лаборант з вищою освітою.

 

 

Науково-педагогічним колективом кафедри проводяться наукові дослідження в рамках тем: "Соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіону", "Методолгія управління регіональними підприємствами різних організаційно-правових форм", "Розвиток економіки в умовах глобалізаційних викликів: національний та регіональний вимір".

 

Основні напрямки наукових розробок стосуються підприємництва, економіко-екологічного стану агропромислового виробництва, транспортного обслуговування виробництва, економічної інтеграції, використання туристичного потенціалу регіону, напрямів сільського розвитку, регіонального менеджменту паливно-енергетичного комплексу та ін. Результати наукових досліджень постійно публікуються в фахових виданнях, в тому числі в провідних журналах України, проходять апробацію на наукових конференціях, впроваджуються в навчальний процес ЧНТУ. Всі науково-педагогічні працівники мають значну кількість наукових розробок, статей тощо.

 

 

 

Періодично всі члени кафедри проходять підвищення кваліфікації на провідних підприємствах міста Чернігова та в наукових установах України.

 

Кафедра співпрацює з державними органами влади та управління, проводить спільні дослідження з господарюючими суб’єктами та впроваджує наукові розробки. Зокрема розроблено Концепцію розвитку транспортно-підприємницького комплексу регіону, Рекомендації щодо розвитку транспортно-підприємницького комплексу регіону, Концепцію розвитку вантажного автотранспорту регіону, Рекомендації щодо управління трансакційними витратами регіону. Крім того відбувається постійна співпраця з НАН України.

 

На базі кафедри проводяться міжкафедральні семінари, на яких розглядаються результати дисертаційних досліджень.

 

В проведенні наукових досліджень беруть участь студенти. Науково-дослідницька робота студентів здійснюється шляхом виконання наукових досліджень, курсових, дипломних робіт. Кращі з робіт пропонуються на щорічну студентську науково-технічну конференцію.

 

У навчальний процес викладачами кафедри впроваджуються надбання світової та вітчизняної науки, сучасні методики та технології викладання. Розповсюдженим є використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки. Оцінювання знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Кафедра є базовою з підготовки студентів всіх напрямів за освітньою діяльністю вузу. На сьогодні викладається 27 дисциплін різного спрямування, тому важливою складовою є методична робота. Щорічно відбувається оновлення робочих програм, постійно видаються методичні вказівки до курсів. З моменту створення кафедри було видано 15 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Видано через РВВ ЧНТУ більше 130 методичних розробок.