Історія кафедри

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства була створена в 1999 році шляхом виділення секції економіки і бізнесу з кафедри фінансів, економіки і маркетингу. Підпорядковувалась секція кафедрі гуманітарних наук. Очолювала секцію Базілінська Олена Яківна, к.е.н, проф.

 

1 квітня 2004 року наказом по університету було створено кафедру економічної теорії і економіки підприємства. З вересня 2004 р. її очолив д.е.н., проф. Ільчук Валерій Петрович.

 

З 2007 року кафедру очолює д.е.н., професор Дерій Жанна Володимирівна. У 2014 році кафедру перейменовано на "Кафедру теоретичної та прикладної економіки"